آخرین اخبار جشنواره

برگزاری اولین جلسه در سال92
اولین جلسه مجموعه فرهنگی هنری پابرج در سال جدید ف در منزل آقای حسن نیکبخت روز گذشته برگزار شد . این جلسه که در ساعت 16 شروع شد بیش از 3 ساعت به طول انجامید و شرکت کنندگان ، نظراتشان را در ...

آخرین مقاله در مورد مالواجرد

مالواجرد نگین کویر نوشته آقای کریملو (دامادحسین قدمعلی)بخش اول
اگر بخواهیم تاریخ را بصورت کامل مطالعه کنیم که اقوام پیشین چگونه در این سرزمین زندگی میکردند و نوع ابزار آلات آنان را بشناسیم هرگز بر ما میسر نخواهد بود زیرا چنین شناخت را فقط ...

درگذشت محمد علی صالح در تهران
پنجشنبه گذشته آقای محمد نیکبخت فرزند مرحوم علی صاح بر اثر بیماری و در سن ...در تهران درگذشت . پیکر آن مرحوم روز جمعه درب حسینیه تشیع و در بهشت زهراء(س) به خاک سپرده شد .مجلس یادبودی روز ...
درگذشت (همسرمرحوم خان و حاج اسماعیل عبدلی)در تهران
مرحومه حاجیه خانم فاطمه اسدی فرزند مرحوم محمدحسین اسدالله و همسر مرحوم محمد باقر معروف به خان سه شنبه هفته گذشته بر اثر سکته در تهران درگذشت . پیکر وی روز چهارشنبه در حسینیه تهران تشیع ...

از تمام دوستان درخواست میشود ما را در بهتر ساختن سایت مالواجرد یاری نمایند.
CopyRight © malvajerd.com 2004 - 2011