آخرین اخبار جشنواره

برگزاری اولین جلسه در سال92
اولین جلسه مجموعه فرهنگی هنری پابرج در سال جدید ف در منزل آقای حسن نیکبخت روز گذشته برگزار شد . این جلسه که در ساعت 16 شروع شد بیش از 3 ساعت به طول انجامید و شرکت کنندگان ، نظراتشان را در ...

آخرین مقاله در مورد مالواجرد

مالواجرد نگین کویر نوشته آقای کریملو (دامادحسین قدمعلی)بخش اول
اگر بخواهیم تاریخ را بصورت کامل مطالعه کنیم که اقوام پیشین چگونه در این سرزمین زندگی میکردند و نوع ابزار آلات آنان را بشناسیم هرگز بر ما میسر نخواهد بود زیرا چنین شناخت را فقط ...

درگذشت آقای حسن نیکبخت در تهران
آقای حسن نیکبخت فرزند آقای حاج رجبعلی نیکبخت (رجبعلی علیه ) روز یکشنبه گذشته از منزل خارج شده و تا سه روز خبری از بازگشت وی نمیشود . تا اینکه با اطلاع اداره آگاهی تهران جسد وی در یکی از ...
درگذشت مرحومه رقیه نیکبخت در تهران
مرحومه حاجیه خانم رقیه نیکبخت فرزند مرحوم حاجی خان و همسر مرحوم حاج میرزا حسن نیکبخت هفته گذشته در تهران درگذشت . وی که از جوانی به همراه شوهرش در تهران ساکن شده و زندگی میکرد . پیکر آن ...

از تمام دوستان درخواست میشود ما را در بهتر ساختن سایت مالواجرد یاری نمایند.
CopyRight © malvajerd.com 2004 - 2011