آخرین اخبار جشنواره

برگزاری اولین جلسه در سال92
اولین جلسه مجموعه فرهنگی هنری پابرج در سال جدید ف در منزل آقای حسن نیکبخت روز گذشته برگزار شد . این جلسه که در ساعت 16 شروع شد بیش از 3 ساعت به طول انجامید و شرکت کنندگان ، نظراتشان را در ...

آخرین مقاله در مورد مالواجرد

مالواجرد نگین کویر نوشته آقای کریملو (دامادحسین قدمعلی)بخش اول
اگر بخواهیم تاریخ را بصورت کامل مطالعه کنیم که اقوام پیشین چگونه در این سرزمین زندگی میکردند و نوع ابزار آلات آنان را بشناسیم هرگز بر ما میسر نخواهد بود زیرا چنین شناخت را فقط ...

درگذشت حاجیه خانم معصومه نیکبخت در یخچال (الله آباد)
حاجیه خانم معصومه نیکبخت فرزند مرحوم منجم (معصومه منجم) روز گذشته بر اثر کهولت سن ، در سن 85 سالگی در روستای یخچال درگذشت . و پیکرش در آرامستان این روستا به خاک سپرده شد . مراسم سوم وی روز ...
حاجیه خانم فاطمه صباغی مالواجردی در تهران درگذشت
حاجیه خانم فاطمه صباغی مالواجردی معروف به فاطمه اسماعیل رنگرز همسر مرحوم حاج رضا صادقی (حاج رضا ابرایم ) دوشنبه گذشته در تهران درگذشت پیکر آن مرحومه به مالواجرد منتقل شده و سه شنبه به ...

از تمام دوستان درخواست میشود ما را در بهتر ساختن سایت مالواجرد یاری نمایند.
CopyRight © malvajerd.com 2004 - 2011