آخرین اخبار جشنواره

برگزاری اولین جلسه در سال92
اولین جلسه مجموعه فرهنگی هنری پابرج در سال جدید ف در منزل آقای حسن نیکبخت روز گذشته برگزار شد . این جلسه که در ساعت 16 شروع شد بیش از 3 ساعت به طول انجامید و شرکت کنندگان ، نظراتشان را در ...

آخرین مقاله در مورد مالواجرد

مالواجرد نگین کویر نوشته آقای کریملو (دامادحسین قدمعلی)بخش اول
اگر بخواهیم تاریخ را بصورت کامل مطالعه کنیم که اقوام پیشین چگونه در این سرزمین زندگی میکردند و نوع ابزار آلات آنان را بشناسیم هرگز بر ما میسر نخواهد بود زیرا چنین شناخت را فقط ...

درگذشت مادر شهید مجتبی صادقی در تهران
حاجیه خانم سکینه خاتون نیکبخت همسر مرحوم حاج محمد مرتضی و مادر شهید مجتبی صادقی هفته گذشته بر اثر کهولت سن در تهران دار فانی را وداع کرد و به سرای باقی شتافت . پیکر آن مرحومه پس از تشیع ...
درگذشت حاج محمدعلی نیکبخت در مالواجرد
آقای حاج محمدعلی نیکبخت فرزند مرحوم رضا ( رضا عباسعلی معروف به اویا رضا ) شب گذشته در ....دار فانی را وداع گفت و به سرای باقی شتافت . پیکر آن مرحوم همزمان پس از تشیع و به خاک سپاری پیکر ...

از تمام دوستان درخواست میشود ما را در بهتر ساختن سایت مالواجرد یاری نمایند.
CopyRight © malvajerd.com 2004 - 2011