آخرین اخبار جشنواره

برگزاری اولین جلسه در سال92
اولین جلسه مجموعه فرهنگی هنری پابرج در سال جدید ف در منزل آقای حسن نیکبخت روز گذشته برگزار شد . این جلسه که در ساعت 16 شروع شد بیش از 3 ساعت به طول انجامید و شرکت کنندگان ، نظراتشان را در ...

آخرین مقاله در مورد مالواجرد

مالواجرد نگین کویر نوشته آقای کریملو (دامادحسین قدمعلی)بخش اول
اگر بخواهیم تاریخ را بصورت کامل مطالعه کنیم که اقوام پیشین چگونه در این سرزمین زندگی میکردند و نوع ابزار آلات آنان را بشناسیم هرگز بر ما میسر نخواهد بود زیرا چنین شناخت را فقط ...

درگذشت حاجیه خانم شهربانو نیکبخت در تهران
حاجیه خانم شهربانو نیکبخت همسر آقای حاج محمد احمدی (حاج محمدحسن علی احمد)پنجشنبه گذشته در یکی از بیمارستانهای تهران ندای حق را لبیک گفت و روحش به آسمانها پرواز کرد . پیکر آن مرحومه روز ...
حاجیه خانم صدیقه صادقی در مالواجرد به خاک سپرده شد .
حاجیه خانم صدیقه صادقی فرزند مرحوم حسن آقا و همسر مرحوم حاج رضا علی صالح روز دوشنبه در اصفهان بر اثر کهولت سن و بیماری درگذشت . پیکر آن مرحومه عصر روز گذشته در مالواجرد تشیع و به خاک ...

از تمام دوستان درخواست میشود ما را در بهتر ساختن سایت مالواجرد یاری نمایند.
CopyRight © malvajerd.com 2004 - 2011